Συνιστάται να αλλάζετε το λάδι της μηχανής σας κάθε 12 μήνες ή στα 5.000 χλμ και τα μπουζί κάθε 10.000 χλμ για να απολαμβάνεται την μέγιστη απόδοση του αυτοκινήτου σας  και να είστε βέβαιοι ότι λειτουργεί σωστά.

Χρησιμοποιούμε συνθετικό λάδι που προστατεύει τη μηχανή σας και ενισχύει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας.Το συνθετικό λάδι είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και την κατανομή του ιξώδους. 

Εκτός από την αλλαγή του λαδιού στο όχημά σας  μπορούμε να αναλάβουμε την αλλαγή των φίλτρων καυσίμου σας, την αλλαγή των μπουζί, του αντιψυκτικού, τον καθαρισμό μπεκ καυσίμου (υπέρηχοι) και την επισκευή τυχόν διαρροών. Επίσης κάνουμε έναν πλήρη έλεγχο του οχήματος σας, δωρεάν, όταν έρθετε για αλλαγή λαδιών.